T- Shirt Design for the Dorsal Fins Digital Zodiac Tour.All designs © Julia Laskowski 2019